top of page

Overige werkzaamheden:

Ingenieursbureau Dijkstra is een onafhankelijk bouwkundig constructeur / adviesburo voor de woning- en utiliteitsbouw.

 

Onze werkzaamheden zijn zeer veelzijdig en divers. Waarbij gedacht kan worden aan:

 

- overige constructies waar de kennis van een constructeur voor nodig is. In beton, hout, metselwerk en staal. Waarbij deze algemene productnamen in de breedste zin van het woord kunnen worden gebruikt. Beton in alle mogelijke betonkwaliteiten. Hout in alle houtklassen en soorten. Staal in standaard staal S235, S275, S355, maar ook RVS e.d. Metselwerk in baksteen, maar ook kalkzandsteen, poriso, betonblokken e.d.

Dit kan in alle gevallen waarin kennis van wiskunde, natuurkunde en mechanica, in combinatie met de geldende normen, nodig is.

Hierbij kan men denken aan:

- controle, beoordeling en herstelplan voor scheurvorming van gebouwen

- verzakkingen van bouwwerken

- controle, beoordeling en herstelplan naar aanleiding van brand of water schade aan constructies.

- beoordeling bestaande constructies en de capaciteit ervan t.a.v. de oude en nieuwe normering

- plaatsing zonnepanelen, luchtbehandelingskasten of overige ballast

- kunstwerken

- landhoofden, brugliggers, brugdekken, hekwerken

 

Verder zijn wij tevens inzetbaar voor toezicht op de bouwplaats voor b.v. heitoezicht, controle van wapening in funderingen en vloeren, controle staalconstructie etc.

 

Ook kunt u bij ons terecht voor de algehele coördinatie en controle van aangeleverde constructiestukken van derden, waarbij er afstemming plaats dient te vinden tussen de verschillende constructie onderdelen.

 

berekening kunstwerken Amsterdam.jpg

berekening kunstwerken Amsterdam.jpg

wateraccumulatie berekening noodoverstorten en verzamelleidingsysteem.JPG

wateraccumulatie berekening noodoverstorten en verzamelleidingsysteem.JPG

VOLGT LATER hekwerk en verbinding verkeersbrug.jpg

VOLGT LATER hekwerk en verbinding verkeersbrug.jpg

VOLGT LATER funderingsherstel met inkassingen en conus voor perspalen.jpg

VOLGT LATER funderingsherstel met inkassingen en conus voor perspalen.jpg

VOLGT LATER funderingsherstel.jpg

VOLGT LATER funderingsherstel.jpg

toezicht en kontrole tijdens bouw.JPG

toezicht en kontrole tijdens bouw.JPG

overige constructies als basketbalpaal.JPG

overige constructies als basketbalpaal.JPG

kunstwerk aan brug te Amsterdam.JPG

kunstwerk aan brug te Amsterdam.JPG

keuren wapening.JPG

keuren wapening.JPG

inventarisatie en herstelplan brandschade.JPG

inventarisatie en herstelplan brandschade.JPG

herstel zakkingen en scheurvorming.JPG

herstel zakkingen en scheurvorming.JPG

heitoezicht.JPG

heitoezicht.JPG

detailberekeningen staalconstructie.JPG

detailberekeningen staalconstructie.JPG

controle bestaande dakkonstrukties op toevoeging luchtbehandelingskasten.JPG

controle bestaande dakkonstrukties op toevoeging luchtbehandelingskasten.JPG

controle bestaand dak en balast zonnepanelen.jpg

controle bestaand dak en balast zonnepanelen.jpg

bottom of page